فراخوان دوم
دخمه - محصول سال 2018

یه صدایی از ورودی خونه مدام تو گوشم می‌پیچید: عروسی خون چه بدشگونه؛ تور عروس غرق به خونه... صدای یه مرد حتما نبود... ولی صدای یه زن هم نبود... شاید صدای خودم بود... کجا شنیده بودم اول بار این صدا رو یا حتی شعر رو... کی برام خونده بود؟


کارگردان: وحید ضرابی نسب 
تهیه‌کننده: وحید ضرابی نسب 
نویسنده: وحید ضرابی نسب
مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی