ماهورا - محصول سال 2019

در زندگی تو زنی است با چشمانی شکوهمند که لبانش خوشه‌های انگور و لبخندش موسیقی و گل، اما هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید می‌شود.


 کارگردان: حمید زرگرنژاد
نویسنده: حمید زرگرنژاد