فراخوان دوم
شعله‌ ور - محصول سال 1395

فرید مرد میانسالی است که به قرص اعتیاد دارد .همسرش او را ترک کرده و رابطه اش با پسرش نیز چندان درخشان نیست. در این شرایط او تصمیم می گیرد به زندگی اش سر و سامان دهد اما...


 کارگردان: حمید نعمت الله
تهیه کننده: محمدرضا شفیعی
نویسنده: هادی مقدم دوست