فراخوان دوم
قدیسه ماد - محصول سال 2020 زیرنویس

این فیلم یک پرستار را دنبال می‌کند که به طرز خطرناکی غرق نجات دادن روح بیماران در حال مرگش می‌شود.


کارگردان: Rose Glass
نویسنده: Rose Glass