فراخوان دوم
بلوریج - محصول سال 2020 دوبله

یک قتل در قلب کوه های بلوریج، همگان را شوکه می کند و به اختلافات دیرینه بین دو خانواده دامن می زند و...


کارگردان: Brent Christy