ترانه شو

برنامه "ترانه شو" با همکاری اساتید مطرح موسیقی درصدد شناسایی، آموزش و رشد استعدادهای جدید موسیقی می باشد.