آقازاده
دنیای ماشین - بدترین‌ها مستند

از بدترین ماشین‌های قدیمی گرفته تا ماشین‌های لوکس آینده، «دنیای ماشین» برای خودش عالمی دارد. در این قسمت از بدترین ماشین ها خواهیم گفت.