دنیای ماشین - ماشین‌های بومی مستند

از بدترین ماشین‌های قدیمی گرفته تا ماشین‌های لوکس آینده، «دنیای ماشین» برای خودش عالمی دارد. در این قسمت از ماشین‌های بومی خواهیم گفت.