آقازاده
دنیای ماشین - ماشین‌های آینده

از بدترین ماشین‌های قدیمی گرفته تا ماشین‌های لوکس آینده، «دنیای ماشین» برای خودش عالمی دارد. در این قسمت از ماشین های آینده خواهیم گفت.