فراخوان دوم
درها - محصول سال 2021 زیرنویس

پیشنهادات مشابه
Inheritanceدوبلهرایگان
میراث
The Kid Detectiveدوبلهرایگان
کارآگاه بچه
Last Three Daysزیرنویسرایگان
سه روز گذشته
Hubie Halloweenدوبلهرایگان
هیوبی هالووین
Blue Whale Backstage
پشت صحنه سریال نهنگ آبی
Hangmanدوبله
دارزن
Se7enدوبلهرایگان
هفت
Black Boxدوبلهرایگان
جعبه سیاه
All the Temptations of Earthرایگان
تمام وسوسه‌های زمین
Runدوبلهرایگان
فرار
The Girl House
خانه دختر
The Girl on the Trainزیرنویسرایگان
دختری در قطار
سوالات پرتکرار
همکاری
قوانین
درباره ما
دانلود اپلیکیشن
سوالی دارید؟ برای پرسیدن درنگ نکنید
info@upera.tv ۰۲۱ - ۹۱۰ ۷۹۹ ۷۹


پیشنهادات مشابه
Inheritanceدوبلهرایگان
میراث
The Kid Detectiveدوبلهرایگان
کارآگاه بچه
Last Three Daysزیرنویسرایگان
سه روز گذشته
Hubie Halloweenدوبلهرایگان
هیوبی هالووین
Blue Whale Backstage
پشت صحنه سریال نهنگ آبی
Hangmanدوبله
دارزن
Se7enدوبلهرایگان
هفت
Black Boxدوبلهرایگان
جعبه سیاه
All the Temptations of Earthرایگان
تمام وسوسه‌های زمین
Runدوبلهرایگان
فرار
The Girl House
خانه دختر
The Girl on the Trainزیرنویسرایگان
دختری در قطار
سوالات پرتکرار
همکاری
قوانین
درباره ما
دانلود اپلیکیشن
سوالی دارید؟ برای پرسیدن درنگ نکنید
info@upera.tv ۰۲۱ - ۹۱۰ ۷۹۹ ۷۹

پیشنهادات مشابه
Inheritanceدوبلهرایگان
میراث
The Kid Detectiveدوبلهرایگان
کارآگاه بچه
Last Three Daysزیرنویسرایگان
سه روز گذشته
Hubie Halloweenدوبلهرایگان
هیوبی هالووین
Blue Whale Backstage
پشت صحنه سریال نهنگ آبی
Hangmanدوبله
دارزن
Se7enدوبلهرایگان
هفت
Black Boxدوبلهرایگان
جعبه سیاه
All the Temptations of Earthرایگان
تمام وسوسه‌های زمین
Runدوبلهرایگان
فرار
The Girl House
خانه دختر
The Girl on the Trainزیرنویسرایگان
دختری در قطار
سوالات پرتکرار
همکاری
قوانین
درباره ما
دانلود اپلیکیشن
سوالی دارید؟ برای پرسیدن درنگ نکنید
info@upera.tv ۰۲۱ - ۹۱۰ ۷۹۹ ۷۹
بدون هشدار، میلیون ها درهای مرموز بیگانه به طور ناگهانی در سراسر جهان ظاهر می شوند. در شتاب برای تعیین دلیل ورود آنها، بشر باید با هم همکاری کنند تا هدف این ناهنجاری های کیهانی را درک کنند. اتفاقات عجیب و غریبی که


 کارگردان : Saman Kesh‎
نویسنده : Saman Kesh‎