فراخوان دوم
ببرهای کاغذی - محصول سال 2021 زیرنویس فارسی

داستان سه مرد میانسال است که تلاش دارند تا توانایی هایشان در کونگ فو را برای گرفتن انتقام مرگ استادشان ارتقا دهند ولی ...