آقازاده
صحنه‌گرد

«روژین» و «ارغوان» در هر قسمت از این برنامه به پشت صحنه یکی از فیلم های سینمایی، سریال‌ها، تئاترها، کنسرتها و ... می‌روند تا ضمن به تصویر کشیدن نادیدنی های این حوزه، ما را با یکی از چهره‌های شاخص آن عرصه و فعالیت‌هایش آشنا کنند.