ارغوان بیاتانی
بازیگر و مجری

«ارغوان بیاتانی» دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما می باشد. وی بازیگری را در سن چهارده سالگی از تئاتر شروع کرده و تا کنون در چندین تئاتر و فیلم کوتاه نقش آفرینی داشته است. بیاتانی همچنین تجربه بازی در فیلم نیمه بلند و کارگردانی چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه خود دارد. او برای اولین بار در برنامه «صحنه گرد» از شبکه جهانی جوانان مجری گری را نیز تجربه می کند.