فراخوان دوم
سرگرد گروم: دکتر طاعون - محصول سال 2021 زیرنویس فارسی

یک سرگرد به‌نام ایگور گروم که در سراسر سن پترزبورگ به دلیل ویژگی‌هایش و برخورد با مجرمان شناخته شده است. خیلی زود شخصی در نقاب یک پزشک او را درگیر خود می‌کند و…