مثبت جوانان - مهندس سید مصطفی میرسلیم

«مثبت جوانان» برنامه‌ای گفتگو محور با اجرای متفاوت مهسا ایرانیان مجری، بازیگر و کمدین مشهور کشورمان می باشد که به منظور پیگیری امور جوانان و صحبت درباره جوانی به سراغ چهره های شاخص کشور می رود. این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه جهانی جوانان است.
در این قسمت از برنامه مهندس سید مصطفی میرسلیم از چهره‌های مشهور سیاسی مهمان برنامه است.